Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2003
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Rennen 2003
Polen Alfa Romeo 156 Cup

Quelle:
Rennteam AW
Suwalski

APL
  
   Meisterschaftstand
   1 Golec Jakub 258
2 Kisiel Robert 213
3 Bartkowiak Marcin 199
4 Wysocki Jakub 168
5 Szwagierczak Zb. 164
6 Tomaszewski Maciej 161
7 Garstecki Maciej 117
8 Rulski Rafal 113
9 Czapka Karolina 98
10 BachledaCurus A. 82
11 Szurgot Jacek 77
12 Czub Jaroslaw 76
13 Smiechowski Wojc. 73
14 Baranski Michal 63
     Zadolny Kamil 63
16 Soja Piotr 51
17 Kazmierczak Piotr 48
18 Mituta Tomasz 43
19 Nowicki Dariusz 22
20 Kret Radoslaw 3
  
 
Flagge Polen
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 

Polen: Alfa Romeo 156 Cup

zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Polen
 
| Poznan I | Poznan II | Kielce | Kamien | Opole | Poznan III | Kielce II |
1. Poznan 2003
27.4.2003
Sprint 6 Runden Rennen 15 Runden
1 Golec,Jakub PL 11:49,814
2 Tomaszewski,Maciej PL 11:50,254
3 Szwgierczak,Zbignew PL 11:54,376
4 Kisiel,Robert PL
5 Czapka,Karolina PL
6 Czub,Jaroslaw PL
7 Garstecki,Maciej PL
8 Szurgot,Jacek PL
9 Bartkowiak,Marcin PL
10 Rulski,Rafal PL
11 Kazmierczak,Piotr PL
12 Soja,Piotr PL
13 BachledaCurus,Adam PL
14 Mituta,Tomasz PL
15 Baranski,Michal PL
16 Smiechowski,Wojciech PL
17 Zadolny,Kamil PL
18 Kret,Radoslaw PL
19 Wysocki,Jakub PL Ausfall
schnellste Runde: Kisiel 1:56,663 = 124,2 km/h
1 Golec,Jakub PL 25:27,592
2 Kisiel,Robert PL 26:27,815
3 Bartkowiak,Marcin PL 25:30,242
4 Czapka,Karolina PL
5 Wysocki,Jakub PL
6 Szurgot,Jacek PL
7 Czub,Jaroslaw PL
8 Kazmierczak,Piotr PL
9 Smiechowski,Wojciech PL
10 Garstecki,Maciej PL
11 Soja,Piotr PL
12 BachledaCurus,Adam PL
13 Zadolny,Kamil PL
14 Baranski,Michal PL
15 Mituta,Tomasz PL
16 Kret,Radoslaw PL
17 Rulski,Rafal PL Ausfall
schnellste Runde: Golec 1:56,207 = 125,1 km/h
2. Poznan 2003
25.5.2003
Sprint 6 Runden Rennen 15 Runden
1 Golec,Jakub PL 11:48,456
2 Szwagierczak,Zbignew PL 11:51,700
DQ Tomaszewski,Maciej PL 11:52,143
3 Kisiel,Robert PL 11:52,286
4 Bartkowiak,Marcin PL
5 Garstecki,Maciej PL
6 Wysocki,Jakub PL
7 Mituta,Tomasz PL
8 Rulski,Rafal PL
9 Baranski,Michal PL
10 Szurgot,Jacek PL
11 Soja,Piotr PL
12 Czub,Jaroslaw PL
13 Nowicki,Dariusz PL
14 Czapka,Karolina PL
15 Smiechowski,Wojciech PL
16 BachledaCurus,Adam PL Ausfall
17 Zadolny,Kamil PL Ausfall
18 Kazmierczak,Piotr PL DNS
schnellste Runde: Golec 1:56,269 = 124,5 km/h
1 Tomaszewski,Maciej PL
2 Golec,Jakub PL
3 Bartkowiak,Marcin PL
4 Szwagierczak,Zbignew PL
5 Wysocki,Jakub PL
6 Kisiel,Robert PL
7 Rulski,Rafal PL
8 Czapka,Karolina PL
9 Zadolny,Kamil PL
10 Garstecki,Maciej PL
11 Soja,Piotr PL
12 Smiechowski,Wojciech PL
13 Baranski,Michal PL
14 BachledaCurus,Adam PL
15 Mituta,Tomasz PL
16 Szurgot,Jacek PL
17 Czub,Jaroslaw PL Ausfall
18 Nowicki,Dariusz PL Ausfall
19 Kazmierczak,Piotr PL DNS
schnellste Runde: Golec 1:56,548 = 123,8 km/h
3. Kielce 2003
12.-13.7.2003
Sprint 6 Runden Rennen 15 Runden
1 Kisiel,Robert PL
2 Bartkowiak,Marcin PL
3 Tomaszewski,Maciej PL
4 Szwagierczak,Zbignew PL
5 Golec,Jakub PL
6 Wysocki,Jakub PL
7 Garstecki,Maciej PL
8 Rulski,Rafal PL
9 Zadolny,Kamil PL
10 Czapka,Karolina PL
11 Soja,Piotr PL
12 Kazmierczak,Piotr PL
13 Smiechowski,Wojciech PL
14 Mituta,Tomasz PL
15 Baranski,Michal PL
16 Szurgot,Jacek PL
17 Czub,Jaroslaw PL
18 BachledaCurus,Adam PL
19 Kret,Radoslaw PL
1 Bartkowiak,Marcin PL
2 Kisiel,Robert PL
3 Rulski,Rafal PL
4 Tomaszewski,Maciej PL
5 Garstecki,Maciej PL
6 BachledaCurus,Adam PL
7 Smiechowski,Wojciech PL
8 Szurgot,Jacek PL
9 Baranski,Michal PL
10 Zadolny,Kamil PL
11 Kazmierczak,Piotr PL
12 Szwagierczak,Zbignew PL
13 Golec,Jakub PL Ausfall
14 Czapka,Karolina PL Ausfall
15 Czub,Jaroslaw PL Ausfall
16 Kret,Radoslaw PL Ausfall
17 Soja,Piotr PL Ausfall
18 Mituta,Tomasz PL Ausfall
19 Wysocki,Jakub PL DNS
4. Kamien 2003
9.-10.8.2003
Sprint 6 Runden Rennen 15 Runden
1 Kisiel,Robert PL
2 Bartkowiak,Marcin PL
3 Wysocki,Jakub PL
4 Szwagierczak,Zbignew PL
5 Tomaszewski,Maciej PL
6 Czub,Jaroslaw PL
7 Smiechowski,Wojciech PL
8 Zadolny,Kamil PL
9 Golec,Jakub PL schn. Runde
10 BachledaCurus,Adam PL
11 Garstecki,Maciej PL
12 Mituta,Tomasz PL
13 Kret,Radoslaw PL
14 Czapka,Karolina PL
15 Nowicki,Dariusz PL
16 Kazmierczak,Piotr PL
17 Baranski,Michal PL
18 Szurgot,Jacek PL
19 Rulski,Rafal PL
20 Soja,Piotr PL
1 Kisiel,Robert PL
2 Golec,Jakub PL schn. Runde
3 Wysocki,Jakub PL
4 Szwagierczak,Zbignew PL
5 Czub,Jaroslaw PL
6 Smiechowski,Wojciech PL
7 BachledaCurus,Adam PL
8 Zadolny,Kamil PL
9 Szurgot,Jacek PL
10 Nowicki,Dariusz PL
11 Garstecki,Maciej PL
12 Baranski,Michal PL
13 Mituta,Tomasz PL
14 Rulski,Rafal PL
15 Tomaszewski,Maciej PL
16 Kret,Radoslaw PL Ausfall
17 Bartkowiak,Marcin PL Ausfall
18 Kazmierczak,Piotr PL Ausfall
19 Czapka,Karolina PL Ausfall
20 Soja,Piotr PL DNS
5. Poznan 2003
30.-31.8.2003
Sprint 6 Runden Rennen 15 Runden
1 Bartkowiak,Marcin PL 11:47,764
2 Tomaszewski,Maciej PL 11:48,741
3 Wysocki,Jakub PL 11:55,780
4 Czapka,Karolina PL
5 Rulski,Rafal PL
6 Szwagierczak,Zbignew PL
7 Szurgot,Jacek PL
8 Mituta,Tomasz PL
9 Garstecki,Maciej PL
10 Baranski,Michal PL
11 BachledaCurus,Adam PL
12 Golec,Jakub PL
13 Soja,Piotr PL
14 Czub,Jaroslaw PL
15 Kazmierczak,Piotr PL
16 Nowicki,Dariusz PL
17 Kisiel,Robert PL Ausfall
18 Zadolny,Kamil PL Ausfall
19 Smiechowski,Wojciech PL Ausfall
1 Golec,Jakub PL 29:26,767
2 Wysocki,Jakub PL 29:38,863
3 Szwagierczak,Zbignew PL 29:29,997
4 Rulski,Rafal PL
5 Czapka,Karolina PL
6 Garstecki,Maciej PL
7 BachledaCurus,Adam PL
8 Baranski,Michal PL
9 Soja,Piotr PL
10 Kazmierczak,Piotr PL
11 Czub,Jaroslaw PL
12 Mituta,Tomasz PL
13 Nowicki,Dariusz PL
14 Szurgot,Jacek PL
15 Kisiel,Robert PL Ausfall
16 Zadolny,Kamil PL Ausfall
17 Bartkowiak,Marcin PL Ausfall
18 Smiechowski,Wojciech PL Ausfall
19 Tomaszewski,Maciej PL DNS