Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2007
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Russische Tourenwagen
Meisterschaft
Light
Quelle:
AVTOSPORT Magazin

NGS Lada


 
2007
Termine-Dates-сроки
12./13.Mai
Newaring (I.)
26./27.Mai
Newaring (II.)
9./10.Juni
Lushniki (III.)
30.Juni/1.Juli
Mjatschkovo (IV.)
21.-22.Juli oder
11./12.August
Mjatschkovo (V.)
1./2.September oder
8./9.September
Mjatschkovo (VI.)
15./16.September oder
29./30.September
Lushniki (VII.)
   Endstand:
   1. Sotnikov 256
2. Nushdin 189
3. Pavlovskie 188
4. Karetnikov 174
5. Tjagunov 170
6. Shulmejster 161
7. Dudukalo 152
8. Stepanov 144
9. Grusdjev 127
10. Chuwajev 120
11. Krylov 108
12. Koslowskie 105
13. Barabin 97
14. Pevzov 83
15. Smirnov 82
16. Elisejeva 76
17. Lwov 74
18. Shompolov 72
19. Wojennov 72
20. Puchov 71
21. Markovskie 67
22. Sewastjanov 67
23. Chatjushenko 62
24. Tzhernov 57
25. Labazov A. 56
26. Labazov D. 56
27. Iljakov 52
28. Zimbalov 45
29. Nikolaiev 43
30. Rjabov 33
31. Walter 31
32. Gainutdinov 20
33. Absejev 20
34. Wertusajev 12
35. Kolesnikowa 3
  
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 

Russische Tourenwagen Meisterschaft 2007
Klasse TOURING LIGHT
zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Russland
 
»2012   »2011   »2010   »2009   »2008   »2006   »2005   »2004
| Newaring I | Newaring II | Lushnik | Mjatschkovo I | Mjatschkovo II | Mjatschkovo III | Mjatschkovo IV | Mjatschkovo V | Mjatschkovo VI | Mjatschkovo VII |
Startliste
St.Nr.NameAuto/Team
3 Chabarov,Sergej Citroen S2 Megafon
5 Chuwajev,Maxim Citroen S2 Megafon
7 Zimbalov,Maksim VW Polo GTi Sport Garage
8 Pevzov,Dimitrie VW Polo GTi RUS LAN
10 Krylow,Sergej VW Polo GTi Sport Garage
11 Walter,Aleksej VW Polo GTi privat
12 Malejev,Vjatcheslav Citroen C2Kaluga
15 Kolesnikowa,Olesja Lada KalinaB-Tuning
17 Lwov jr, Aleksandr Lada KalinaSoleks Avto
18 Puchov,Sergej Lada KalinaSoleks Avto
21 Elisejeva,Tatjana VW Polo GTiprivat
23 Barabin,Michael VW Polo GTiM-Technik
27 Stepanov,Michael VW Polo GTi RUS LAN
30 Nikolajew,Andrej VW Polo GTi M-Technik
35 Pavlowskie,Arkadi Ford FiestaAlbatros
64 Tjagunov,Michael VW Polo GTiMASTER Sport
42 Kosjavin,Artjom Lada KalinaAvto Treid
43 Kosjavin,Roman Lada KalinaAvto Treid
50 Shompolov,Dimitri VW Polo GTiM-Technik
55 Kaminski,Viktor VW Polo GTiEkwanet Sport
71 Rjabov,Sergej Citroen S2Kaluga
74 Smirnov,AleksandrAlbatros
77 Kosatschenko,Oksana VW Polo GTi SportGarage
79 Grusdjev,Sergej Lada KalinaLada
80 Nushdin,Sergej Lada KalinaLada
83 Sewastjanov,Andrej Lada KalinaB-Tuning
88 Wojennov,Vladimir VW Polo GTi M-Technik
1. ADM Mjatschkovo Moskau
16.-17.6.2007
Rennen, 20 Runden
1 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS
2 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
3 Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta
4 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
5 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
6 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
7 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
8 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
9 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
10 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
11 Sewastjanov,Andrej RUS Lada Kalina
12 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS
13 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
14 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
15 Lwov jr,Aleksandr RUS Lada Kalina
16 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
17 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS
18 Gainutdinov,Timur RUS  VW Polo GTI
19 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI DNF
schnellste Runde: Sotnikov 1:55.944
2. ADM Mjatschkovo Moskau
30.6.-1.7.2007
Rennen, 20 Runden
1 Sotnikov,Aleksandr RUS  Citroen C2 VTS 40:10.317
2 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI 40:12.987
3 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta 40:17.265
4 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106
5 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
6 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
7 Zimbalov,Maksim RUS VW Polo GTI
8 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
9 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS
10 Lwov jr,Aleksandr RUS Lada Kalina
11 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta
12 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
13 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
14 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
15 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
16 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
17 Walter,Aleksej RUS VW Polo
18 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS
19 Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo
20 Tzhernov,Cyrill RUS VW Polo GTI DNF
21 Sewastjanov,Andrej RUS VAZ 2112-37 DNF
22 Labasov,Dmitrie RUS Citroen Saxo DNF
23 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI DNF
24 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS DNF
25 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI DNF
26 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS DNF
27 Kolesnikowa,Olesja RUS VAZ 2112-37DNF
28 Gainutdinov,Timur RUS VW Polo GTI DNF
29 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS DNF
30 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI DNS
DQ Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta
schnellste Runde: Tjagunov 01:55.563
3. ADM Mjatschkovo Moskau
21.-22.7.2007, 18 Runden
1 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106 35:14.963
2 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106 35:29.198
3 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS 35:30.310
4 Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta
5 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
6 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS
7 Labasov,Dmitrie RUS Citroen Saxo
8 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
9 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
10 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
11 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
12 Krylov,SErgej RUS VW Polo GTI
13 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
14 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
15 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
16 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
17 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta
18 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS
19 Wetrusajev,Andrej RUS VW Polo GTI
20 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
21 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
22 Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo
23 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
24 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
25 Gainutdinov,Timur RUS VW Polo GTI
26 Lwov jr,Aleksandr RUS Lada Kalina
27 Walter,Aleksej RUS VW Polo
28 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
29 Kolesnikowa,Olesja RUS VAZ 2112-37
30 Sewastjanov,Andrej RUS  VAZ 2112-37
schnellste Runde: Koslowskie 01:53.878
4. ADM Mjatschkovo Moskau
11.-12.8.2007, 20 Runden
1 Nushdin,Sergej RUS  VAZ 21106 39:20.894
2 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 39:24.927
3 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS 39:27.401
4 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
5 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
6 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
7 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
8 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
9 Krylov,Sergej RUS Audi A4
10 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
11 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
12 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
13 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
14 Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo
15 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
16 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta
17 Tzhernov,Cyrill RUS VW Polo GTI
18 Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta
19 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
20 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
21 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS DNF
22 Lwov jr,Aleksandr RUS Lada Kalina DNF
23 Sewastjanov,Andrej RUS VAZ 2112-37 DNF
24 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI DNF
25 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS DNF
26 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS DNF
27 Labasov,Dmitrie RUS Citroen Saxo DNF
schnellste Runde: Koslowskie 01:54.467
5. ADM Mjatschkovo Moskau
1.-2.9.2007, 20 Runden
1 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 39:34.606
2 Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta 39:37.561
3 Krylov,Sergej RUS Audi A4 39:39.392
4 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
5 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
6 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
7 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
8 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106
9 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
10 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
11 Lwov jr,Aleksandr RUS Lada Kalina
12 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
13 Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo
14 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
15 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
16 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
17 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta
18 Schompolov,Aleksandr RUS
19 Walter,Aleksej RUS VW Polo
20 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
21 Chathushenko,Nikita RUS  Citroen Saxo VTS DNF
22 Tzhernov,Cyrill RUS VW Polo GTI DNF
23 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI DNF
24 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS DNF
25 Iljakov,Michail RUS DNF
26 Absejev,Roman RUS DNF
27 Labasov,Dmitrie RUS Citroen Saxo DNF
28 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS DNF
29 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI DNF
DQ Sewastjanov,Andrej RUS VAZ 2112-37
schnellste Runde: Karetnikov 01:55.486
6. ADM Mjatschkovo Moskau
15.-16.9.2007, 20 Runden
1 Sotnikov,Aleksandr RUS  Citroen C2 VTS
2 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
3 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
4 Iljakov,Michail RUS
5 Karetnikov,Jevgeni RUS Citroen C2 VTS
6 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106
7 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106
8 Krylov,Sergej RUS Audi A4
9 Tzhernov,Cyrill RUS VW Polo GTI
10 Sewastjanov,Andrej RUS VAZ 2112-37
11 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS
12 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta
13 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS
14 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
15 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
16 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
17 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
18 Chuwajev,Maksim RUS Citroen C2 VTS
19 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
20 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
21 Absejev,Roman RUS
22 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
DNF Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta
DNF Labasov,Dmitrie RUS Citroen Saxo
DNF Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo
DNF Lwov,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
DNF Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37
DNF Walter,Aleksej RUS VW Polo
7. ADM Mjatschkovo Moskau
29.-30.9.2007, 20 Runden
1 Dudukalo,Aleksej RUS Ford Fiesta 41:06.350
2 Sotnikov,Aleksandr RUS Citroen C2 VTS 41:07.149
3 Labasov,Vladimir RUS BMW E46 320i 41:09.196
4 Nushdin,Sergej RUS VAZ 21106
5 Shulmejster,Boris RUS VW Polo GTI
6 Pavlovski,Arkadi RUS Ford Fiesta
7 Sewastjanov,Andrej RUS VAZ 2112-37
8 Stepanov,Michael RUS VW Polo GTI
9 Iljakov,Michail RUS
10 Tzhernov,Cyrill RUS VW Polo GTI
11 Koslowskie,Michail RUS Citroen C2 VTS
12 Tjagunov,Michael RUS VW Polo GTI
13 Nikolajev,Andrej RUS VW Polo GTI
14 Barabin,Michael RUS VW Polo GTI
15 Elisejeva,Tatjana RUS VW Polo GTI
16 Wojennov,Vladimir RUS VW Polo GTI
17 Karetnikov,Jevgeni RUS  Citroen C2 VTS
18 Pevzov,Dimitri RUS VW Polo GTI
19 Krylov,Sergej RUS Audi A4
20 Lwov jr,Aleksandr RUS VAZ 2112-37
21 Shompolov,Dimitri RUS VW Polo GTI
22 Absejev,Roman RUS
23 Chathushenko,Nikita RUS Citroen Saxo VTS
24 Rjabov,Sergej RUS Citroen C2 VTS
25 Grusdjev,Aleksej RUS Lada 21106 DNF
26 Puchov,Sergej RUS VAZ 2112-37 DNF
27 Smirnov,Aleksandr RUS Ford Fiesta DNF
28 Markovskie,Filipp RUS Citroen C2 VTS DNF
29 Labazov,Andrej RUS Citroen Saxo DNF
schnellste Runde: Dudukalo 01:53.674