Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2005
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Russischer Lada Cup

Quelle 
2006
Termine-Dates-сроки
26./28.Mai
Vorobyeny Gory (-)
23./24.Juni
Newaring (I.)
8./9.Juli
28./29.Juli
Mjatschkovo (II.)
14./15.Juli
Mjatschkovo (III.)
11./12.August
Mjatschkovo (III.)
18./19.August
Bikernieki (LAT) (V.)
Newaring (IV.)
2./3.September
Vorobyeny Gory (V.)
9./10.September
Mjatschkovo (V.)
16./17.September
Kasan
Mjatschkovo (VI.)
29./30.September
Mjatschkovo (VII.)
7./8.Oktober (neu)
Mjatschkovo (VIII.)
13./14.Oktober
Mjatschkovo (IX.)
   Endstand:
Lada Cup
   1. Vasiliev 134
2. Sarancha 101
3. Bragin 61
4. Sisov 61
5. Sewastjanov 59
6. Firsov 59
7. Juditzkie 53
8. Kolesnikowa 48
9. Baldin 47
10. Basov 33
11. Sawatejev 19
12. Krichevski 18
13. Koronatov 17
14. Fedorov 13
15. Mesenzev 11
16. Labasov 11
17. Maminov 9
18. Borisov 8
   Lada Rev. Cup
   1. Ladygin 159
2. Bragin 132
3. Komarov 131
4. Sheshenin 114
5. Owcharenko 107
6. Titlov 98
7. Naboka 85
8. Letunov 83
9. Tjagunov 79
10. Kurothhkin 77
11. Timersjanov 77
12. Tichomirov 77
13. Efrosinin 77
14. Krawtshenko 77
15. Minnichanov 77
16. Chernev 77
17. Kotljar 77
18. Dudin 77
19. Nechajev 77
20. Raychlin 77
   Kalina Cup
   1. Kosjavin R. 44
2. Kosjavin A. 37
3. Petuchov 26
4. Guba 17
5. Agafonov 16
6. Mesenzev 12
7. Ogulenko 8
8. Chernev 8
9. Vasiliev 7
10. Sarancha 6
11. Lwov 4
12. Udalenkov 4
13. Scharkov 2
14. Buwajev 2
15. Romanov 1
16. Prowornov 1
    
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 
 
Russischer Lada Cup
(WAS 2112-37) ,
Lada Kalina Cup (WAS 11193-37) und
Lada Revolution Cup 2006
zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Russland
 
»2009   »2008   »2007   »2005   »2004   »2003   »2002
(In Klammern Startpositionen)
Lada Cup
| Vorobyevy Gory I | Newaring I | Mjatschkovo I | Mjatschkovo II | Newaring II | Mjatschkovo II | Mjatschkovo III | Kasan | Mjatschkovo IV | Mjatschkovo V |
Lada Revolution
| Vorobyevy Gory I | Newaring I | Mjatschkovo I | Mjatschkovo II | Newaring II | Mjatschkovo II | Mjatschkovo III | Kasan | Mjatschkovo IV | Mjatschkovo V |
Lada Kalina
| Vorobyevy Gory I | Newaring I | Mjatschkovo I | Newaring II | Mjatschkovo II | Mjatschkovo III |
Lada Cup
1. Vorobyevy Gory Moskau
27.-28.5.2006
15 Runden
Gemeinsamer Lauf mit Kalina Cup
1 Iljakov,Michail RUS   Kalina   20:19.947
2 Mesenzev,Vasilie RUS Kalina 20:23.088
3 Bragin,Dimitrie RUS 20:23.625
4 Kosjavin,Roman RUS Kalina
5 Nefedov,Andrej RUS Kalina
6 Firsov,Sergej RUS
7 Prawadin,Aleksej RUS Kalina
8 Guba,Ivan RUS Kalina
9 Swetlova,Anna RUS Kalina
10 Kosjavin,Artem RUS Kalina
11 Sakijev,Dmitrie RUS Kalina DNF
12 Juditzkie,Lew RUS DNF
schnellste Runde: Bragin 01:19.469 = 90.87 km/h
2. Newaring St.Petersburg
23.-24.6.2006
20 Runden
1 Vasiliev,Nikita RUS
2 Sarancha,Igor RUS
3 Baldin,Sergej RUS
4 Fedorov,Pavel RUS
5 Firsov,Sergej RUS
6 Sawatejev,Dimitri RUS
7 Maminov,Damir RUS
8 Krichevski,Vasili RUS
DNF Bragin,Dimitrie RUS
3. Mjatschkovo Moskau
29.-30.7.2006
17 Runden
1 Basov,Alexsej RUS 34:45.204
2 Vasiliev,Nikita RUS  34:49.210
3 Baldin,Sergej RUS 35:04.947
4 Sarancha,Igor RUS
5 Labasov,Dmitrie RUS
6 Juditzkie,Lew RUS
7 Firsov,Sergej RUS
8 Borisov,Sergej RUS
9 Bragin,Dimitrie RUS
10 Kolesnikowa,Olesja RUS
11 Sewastjanov,Andrej RUS
4. Mjatschkovo Moskau
12.-13.8.2006
17 Runden
1 Vasiliev,Nikita RUS  30:14.124
2 Baldin,Sergej RUS 31:41.361
3 Juditzkie,Lew RUS 31:43.311
4 Basov,Alexsej RUS
5 Mesenzev,Vasilie RUS
6 Kolesnikowa,Olesja RUS DNF
7 Borisov,Sergej RUS DNF
8 Sarancha,Igor RUS DNF
schnellste Runde:
Borisov 02:00.637 = 110.77km/h
5. Newaring St.Petersburg
19.-20.8.2006
20 Runden
1 Vasiliev,Nikita RUS 29:10.936
2 Sisov,Pavel RUS 29:22.931
3 Sarancha,Igor RUS 30:01.799
4 Sewastjanov,Andrej RUS
5 Mesenzev,Vasilie RUS DNF
6 Baldin,Sergej RUS DNF
7 Sawatejev,Dimitri RUSDNF
8 Tushin,Jevgeni RUSDQ
6. Mjatschkovo Moskau
9.-10.9.2006
17 Runden
1 Vasiliev,Nikita RUS 38:55.684
2 Sewastjanov,Andrej RUS 39:08.128
3 Sarancha,Igor RUS 39:16.915
4 Firsov,Sergej RUS
5 Sisov,Pavel RUS DNF
6 Borisov,Sergej RUS DNF
7 Juditzkie,Lew RUS DNF
schnellste Runde:
Vasiliev 02:07.583
7. Mjatschkovo Moskau
15.-16.9.2006
17 Runden
1 Bragin,Dimitrie RUS 34:15.446
2 Vasiliev,Nikita RUS 34:16.596
3 Sarancha,Igor RUS 34:44.016
4 Sewastjanov,Andrej RUS
5 Sisov,Pavel RUS
6 Firsov,Sergej RUS
7 Juditzkie,Lew RUS
8 Kolesnikowa,Olesja RUS
schnellste Runde:
Bragin 01:59.907=111,45km/h
8. Mjatschkovo Moskau
29.-30.9.2006
17 Runden
1 Vasiliev,Nikita RUS 34:19.079
2 Bragin,Dimitrie RUS 34:30.585
3 Sarancha,Igor RUS 34:33.626
4 Sisov,Pavel RUS
5 Sewastjanov,Andrej RUS
6 Krichevski,Vasili RUS
7 Kolesnikowa,Olesja RUS
8 Firsov,Sergej RUS
9 Koronatov,Sergej RUS
10 Juditzkie,Lew RUS
schnellste Runde:
Vasiliev 02:00.176=111,20km/h
9. Mjatschkovo Moskau
7.-8.10.2006
17 Runden
1 Sisov,Pavel RUS 34:55.436
2 Bragin,Dimitrie RUS 35:54.419
3 Kolesnikowa,Olesja RUS 35:55.753
4 Juditzkie,Lew RUS
5 Sarancha,Igor RUS
6 Koronatov,Sergej RUS
7 Sawatejev,Dimitri RUS
8 Firsov,Sergej RUS
9 Krichevski,Vasili RUS DNF
10 Sewastjanov,Andrej RUS DNF
11 Vasiliev,Nikita RUS DNF
schnellste Runde:
Sisov 02:01.560=109.93 km/h
Lada Revolution Cup
1. Vorobyevy Gory Moskau
27.-28.5.2006
StartaufstellungRennen , 12 Runden
1 Laduigin,Ciryll RUS
2 Dudin,Vitalie RUS
3 Raychlin,Dimitrie RUS
4 Letunov,Viatscheslav RUS
5 Sadredinov,Timur RUS
6 Komarov,Grigorie RUS
7 Naboka,Andrej RUS
8 Nechajev,Vladimir RUS
9 Tjagunov,Michail RUS
10 Tichomirov,Sergej RUS    
1 Laduigin,Ciryll RUS   15:00.529
2 Dudin,Vitalie RUS 15:00.529
3 Nechajev,Vladimir RUS 15:18.074
4 Komarov,Grigorie RUS
5 Raychlin,Dimitrie RUS
6 Naboka,Andrej RUS
7 Tjagunov,Michail RUS
8 Tichomirov,Sergej RUS
9 Sadredinov,Timur RUS DNF
10 Letunov,Viatscheslav RUS DQ
schnellste Runde:
Dudin 01:08.437 = 105.52 km/h
2. Newaring St.Petersburg
23.-24.6.2006
Rennen 1, 12 RundenRennen 2, 14 Runden
1 Laduigin,Ciryll RUS
2 Komarov,Grigorie RUS
3 Nechajev,Vladimir RUS
4 Dudin,Vitalie RUS
5 Letunov,Viatscheslav RUS
6 Titlov,Vladimir RUS
7 Naboka,Andrej RUS
8 Bragin,Dimitrie RUS
9 Tjagunov,Michail RUS
10 Kotljar,Aleksandr RUS
11 Efrosinin,Georgie RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS
13 Kurotshkin,Jevgenie RUS
14 Sheshenin,Vladimir RUS
15 Krawchenko,Artem RUS
16 Tichomirov,Sergej RUS
DNS Timersjanov,Timur RUS
DNS Owcharenko,Cyril RUS
schnellste Runde:
Laduigin 01:15.265=127,76km/h
1 Laduigin,Ciryll RUS
2 Komarov,Grigorie RUS
3 Nechajev,Vladimir RUS
4 Dudin,Vitalie RUS
5 Letunov,Viatscheslav RUS
6 Titlov,Vladimir RUS
7 Naboka,Andrej RUS
8 Bragin,Dimitrie RUS
9 Tjagunov,Michail RUS
10 Kotljar,Aleksandr RUS
11 Efrosinin,Georgie RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS
13 Kurotshkin,Jevgenie RUS
14 Sheshenin,Vladimir RUS
15 Krawchenko,Artem RUS
DNF Tichomirov,Sergej RUS
DNS Timersjanov,Timur RUS
DNS Owcharenko,Cyril RUS
schnellste Runde:
Laduigin 01:15.125=128,00km/h
3. Mjatschkovo Moskau
29.-30.7.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Komarov,Grigorie RUS  16:45.820
2 Owcharenko,Cyril RUS 16:46.362
3 Bragin,Dimitrie RUS 16:59.150
4 Sheshenie,Vladimir RUS
5 Raichlin,Dmitrie RUS
6 Letunov,Viatscheslav RUS
7 Titlov,Vladimir RUS
8 Tjagunov,Michael RUS
9 Minnichanov,Rasul RUS
10 Kotljar,Aleksandr RUS
11 Kurotshkin,Jevgenie RUS
12 Krawtshenko,Artem RUS
13 Tichomirov,Sergej RUS
14 Efrosinin,Georgie RUS
15 Ladygin,Cyrill RUS DNF
16 Timersjanov,Timur RUS DNF
17 Naboka,Andrej RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:44.951=127.33km/h
1 Ladygin,Cyrill RUS 21:28.771
2 Komarov,Grigorie RUS21:31.419
3 Titlov,Vladimir RUS 21:32.209
4 Bragin,Dimitrie RUS
5 Sheshenie,Vladimir RUS
6 Letunov,Viatscheslav RUS
7 Timersjanov,Timur RUS
8 Raichlin,Dmitrie RUS
9 Tjagunov,Michael RUS
10 Efrosinin,Georgie RUS
11 Minnichanov,Rasul RUS
12 Kurotshkin,Jevgenie RUS
13 Tichomirov,Sergej RUS
14 Kotljar,Aleksandr RUS
15 Krawtshenko,Artem RUS
16 Owcharenko,Cyril RUS DNS
DQ Naboka,Andrej RUS
schnellste Runde:
Ladygin 01:45.378=126.81km/h
4. Mjatschkovo Moskau
12.-13.8.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Ladygin,Cyrill RUS 19:16.501
2 Efrosinin,Georgie RUS 19:23.800
3 Timersjanov,Timur RUS 19:25.243
4 Bragin,Dimitrie RUS
5 Naboka,Andrej RUS
6 Sheshenie,Vladimir RUS
7 Titlov,Vladimir RUS
8 Minnichanov,Rasul RUS
9 Tjagunov,Michael RUS
10 Tichomirov,Sergej RUS
11 Owcharenko,Cyril RUS
12 Kotljar,Aleksandr RUS
13 Krawtshenko,Artem RUSDNF
14 Komarov,Grigorie RUS DNF
15 Letunov,Viatscheslav RUS DNF
16 Kurotshkin,Jevgenie RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:44.857=127.44km/h
1 Sheshenie,Vladimir RUS  21:27.051
2 Bragin,Dimitrie RUS 21:28.769
3 Timersjanov,Timur RUS 21:29.020
4 Ladygin,Cyrill RUS
5 Komarov,Grigorie RUS
6 Naboka,Andrej RUS
7 Efrosinin,Georgie RUS
8 Kotljar,Aleksandr RUS
9 Krawtshenko,Artem RUS
10 Tichomirov,Sergej RUS
11 Titlov,Vladimir RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS DNF
13 Letunov,Viatscheslav RUS DNF
14 Owcharenko,Cyril RUS DNF
15 Tjagunov,Michael RUS DNF
16 Kurotshkin,Jevgenie RUS DQ
schnellste Runde:
Sheshenie 01:45.920=126.17km/h
5. Newaring St.Petersburg
19.-20.8.2006
Rennen 1, 12 RundenRennen 2, 14 Runden
1 Ladygin,Cyrill RUS 15:16.201
2 Owcharenko,Cyril RUS 15:17.437
3 Komarov,Grigorie RUS 15:26.693
4 Dudin,Vitali RUS
5 Letunov,Viatscheslav RUS
6 Naboka,Andrej RUS
7 Bragin,Dimitrie RUS
8 Titlov,Vladimir RUS
9 Tjagunov,Michael RUS
10 Sheshenie,Vladimir RUS
11 Tichomirov,Sergej RUS
12 Krawtshenko,Artem RUS
13 Kotljar,Aleksandr RUS
14 Kurotshkin,Jevgenie RUS
15 Chernev,Maksim RUS
16 Efrosinin,Georgie RUS
1 Owcharenko,Cyril RUS 18:06.246
2 Bragin,Dimitrie RUS 18:08.428
3 Sheshenie,Vladimir RUS 18:09.459
4 Ladygin,Cyrill RUS
5 Titlov,Vladimir RUS
6 Tjagunov,Michael RUS
7 Dudin,Vitali RUS
8 Komarov,Grigorie RUS
9 Letunov,Viatscheslav RUS
10 Chernev,Maksim RUS
11 Kurotshkin,Jevgenie RUS
12 Krawtshenko,Artem RUS
13 Tichomirov,Sergej RUS
14 Naboka,Andrej RUS DNF
15 Kotljar,Aleksandr RUS DNF
6. Mjatschkovo Moskau
9.-10.9.2006
Rennen 1, 12 RundenRennen 2, 14 Runden
1 Ladygin,Cyrill RUS 18:38.969
2 Owcharenko,Cyril RUS 18:39.985
3 Bragin,Dimitrie RUS 19:01.414
4 Komarov,Grigorie RUS
5 Tichomirov,Sergej RUS
6 Timersjanov,Timur RUS
7 Efrosinin,Georgie RUS
8 Letunov,Viatscheslav RUS
9 Titlov,Vladimir RUS
10 Krawtshenko,Artem RUS
11 Minnichanov,Rasul RUS
12 Kotljar,Aleksandr RUS
13 Sheshenie,Vladimir RUS
14 Naboka,Andrej RUS DNF
15 Kurotshkin,Jevgenie RUS DNF
16 Tjagunov,Michael RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:50.798
1 Owcharenko,Cyril RUS 23:01.145
2 Ladygin,Cyrill RUS 23:08.227
3 Bragin,Dimitrie RUS23:09.478
4 Timersjanov,Timur RUS
5 Letunov,Viatscheslav RUS
6 Naboka,Andrej RUS
7 Kurotshkin,Jevgenie RUS
8 Komarov,Grigorie RUS
9 Titlov,Vladimir RUS
10 Sheshenie,Vladimir RUS
11 Tichomirov,Sergej RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS
13 Krawtshenko,Artem RUS
14 Efrosinin,Georgie RUS DNF
15 Tjagunov,Michael RUS DNF
16 Kotljar,Aleksandr RUS DNF
schnellste Runde:
Owcharenko 01:50.102
7. Mjatschkovo Moskau
15.-16.9.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Owcharenko,Cyril RUS 17:26.416
2 Ladygin,Cyrill RUS 17:27.093
3 Komarov,Grigorie RUS 17:38.200
4 Bragin,Dimitrie RUS
5 Sheshenie,Vladimir RUS
6 Timersjanov,Timur RUS
7 Naboka,Andrej RUS
8 Tichomirov,Sergej RUS
9 Tjagunov,Michael RUS
10 Chernev,Maksim RUS
11 Krawtshenko,Artem RUS
12 Titlov,Vladimir RUS
13 Kurotshkin,Jevgenie RUS
14 Letunov,Viatscheslav RUS
15 Efrosinin,Georgie RUS DNF
16 Minnichanov,Rasul RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:43.643=128.94km/h
1 Ladygin,Cyrill RUS 21:53.335
2 Komarov,Grigorie RUS 21:55.913
3 Sheshenie,Vladimir RUS 21:58.110
4 Bragin,Dimitrie RUS
5 Naboka,Andrej RUS
6 Tjagunov,Michael RUS
7 Chernev,Maksim RUS
8 Krawtshenko,Artem RUS
9 Kurotshkin,Jevgenie RUS
10 Tichomirov,Sergej RUS
11 Titlov,Vladimir RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS
13 Owcharenko,Cyril RUS DNF
14 Efrosinin,Georgie RUS DNF
15 Letunov,Viatscheslav RUS DNF
16 Timersjanov,Timur RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:44.957=127,32km/h
8. Mjatschkovo Moskau
29.-30.9.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Owcharenko,Cyril RUS 17:30.049
2 Ladygin,Cyrill RUS 17:37.110
3 Komarov,Grigorie RUS 17:44.685
4 Sheshenie,Vladimir RUS
5 Naboka,Andrej RUS
6 Kurotshkin,Jevgenie RUS
7 Chernev,Maksim RUS
8 Titlov,Vladimir RUS
9 Bragin,Dimitrie RUS
10 Tichomirov,Sergej RUS
11 Tjagunov,Michael RUS
12 Krawtshenko,Artem RUS
13 Minnichanov,Rasul RUS
14 Efrosinin,Georgie RUS
15 Timersjanov,Timur RUS
16 Letunov,Viatscheslav RUS DNF
schnellste Runde:
Ladygin 01:43.984=128.51km/h
1 Ladygin,Cyrill RUS 21:20.349
2 Owcharenko,Cyril RUS 21:23.055
3 Kurotshkin,Jevgenie RUS 21:26.126
4 Titlov,Vladimir RUS
5 Bragin,Dimitrie RUS
6 Komarov,Grigorie RUS
7 Tjagunov,Michael RUS
8 Timersjanov,Timur RUS
9 Chernev,Maksim RUS
10 Sheshenie,Vladimir RUS
11 Efrosinin,Georgie RUS
12 Letunov,Viatscheslav RUS
13 Minnichanov,Rasul RUS
14 Krawtshenko,Artem RUS
15 Naboka,Andrej RUS
16 Tichomirov,Sergej RUS DNF
schnellste Runde:
Naboka 01:35.918=139,32km/h
9. Mjatschkovo Moskau
7.-8.10.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Owcharenko,Cyril RUS19:14.789
2 Ladygin,Cyrill RUS 19:17.088
3 Sheshenie,Vladimir RUS 19:23.068
4 Letunov,Viatscheslav RUS
5 Timersjanov,Timur RUS
6 Komarov,Grigorie RUS
7 Bragin,Dimitrie RUS
8 Kurotshkin,Jevgenie RUS
9 Tjagunov,Michael RUS
10 Naboka,Andrej RUS
11 Tichomirov,Sergej RUS
12 Chernev,Maksim RUS
13 Krawtshenko,Artem RUS DNF
14 Minnichanov,Rasul RUS DNF
15 Titlov,Vladimir RUS DNF
16 Efrosinin,Georgie RUS DNF
schnellste Runde:
Owcharenko 01:47.725=124.05 km/h
1 Ladygin,Cyrill RUS 21:24.936
2 Bragin,Dimitrie RUS 21:24.979
3 Owcharenko,Cyril RUS 21:28.746
4 Efrosinin,Georgie RUS
5 Naboka,Andrej RUS
6 Kurotshkin,Jevgenie RUS
7 Chernev,Maksim RUS
8 Sheshenie,Vladimir RUS
9 Komarov,Grigorie RUS
10 Titlov,Vladimir RUS
11 Krawtshenko,Artem RUS
12 Minnichanov,Rasul RUS
13 Tichomirov,Sergej RUS
14 Tjagunov,Michael RUS
15 Timersjanov,Timur RUS
16 Letunov,Viatscheslav RUS
schnellste Runde:
Komarov 01:45.233=126.99 km/h
Lada Kalina Cup
2. Newaring St.Petersburg
23.-24.6.2005
Rennen 1, . RundenRennen 2, . Runden
1 Kosjavin,Artem RUS
2 Kosjavin,Roman RUS
3 Petuchov,Andrej RUS
4 Guba,Ivan RUS
5 Agafonov,Andrej RUS
6 Buwajev,Anton RUS
7 Sarancha,Igor RUS
8 Prawadin,Aleksej RUS
9 Golowatyie,Aleksej RUS
10 Sakijev,Dmitrie RUS
11 Mesenzev,Vasilie RUS
12 Nefedov,Andrej RUS
schnellste Runde:
R.Kosjavin 01:26.165=111.60 km/h
1 Kosjavin,Roman RUS
2 Kosjavin,Artem RUS
3 Guba,Ivan RUS
4 Mesenzev,Vasilie RUS
5 Agafonov,Andrej RUS
6 Sarancha,Igor RUS
7 Petuchov,Andrej RUS
8 Buwajev,Anton RUS
9 Sakijev,Dmitrie RUS
10 Prawadin,Aleksej RUS
DQ Golowatyie,Aleksej RUS
schnellste Runde:
A.Kosjavin 01:26.050=111.75 km/h
3. Mjatschkovo Moskau
12.-13.8.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Kosjavin,Artem RUS 20:11.876
2 Petuchov,Andrej RUS 20:14.704
3 Agafonov,Andrej RUS 20:16.249
4 Kosjavin,Roman RUS
5 Mesenzev,Vasilie RUS
6 Ogulenko,Igor RUS
7 Vasiliev,Nikita RUS
8 Guba,Ivan RUS
9 Buwajev,Anton RUS
10 Sarancha,Igor RUS
11 Kolesnikowa,Olesja RUS
12 Leginskie,Vladimir RUS
13 Aksenov,Juri RUS
14 Prawadin,Aleksej RUS
schnellste Runde:
A.Kosjavin 02:00.149=111.22km/h
1 Kosjavin,Artem RUS 26:28.200
2 Agafonov,Andrej RUS 26:30.685
3 Vasiliev,Nikita RUS 26:33.458
4 Kosjavin,Roman RUS
5 Guba,Ivan RUS
6 Sarancha,Igor RUS
7 Mesenzev,Vasilie RUS
8 Buwajev,Anton RUS
9 Aksenov,Juri RUS
10 Kolesnikowa,Olesja RUS
11 Leginskie,Vladimir RUS
12 Prawadin,Aleksej RUS
13 Petuchov,Andrej RUSDNF
14 Ogulenko,Igor RUS DNF
schnellste Runde:
A.Kosjavin 02:00.975=110.46km/h
4. Newaring St.Petersburg
19.-20.8.2006
Rennen 1, 12 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Kosjavin,Artem RUS 17:24.911
2 Kosjavin,Roman RUS 17:25.707
3 Agafonov,Andrej RUS 17:26.103
4 Udalenkov,Vladimir RUS
5 Vasiliev,Nikita RUS
6 Sarancha,Igor RUS
7 Ogulenko,Igor RUS
8 Prowornov,Sergej RUS
9 Buwajev,Anton RUS
10 Guba,Ivan RUS
11 Leginskie,Vladimir RUS
12 Prawadin,Aleksej RUS
DQ Mesenzev,Vasilie RUS
1 Ogulenko,Igor RUS 21:59.978
2 Kosjavin,Roman RUS 22:01.279
3 Kosjavin,Artem RUS 22:05.681
4 Agafonov,Andrej RUS
5 Guba,Ivan RUS
6 Udalenkov,Vladimir RUS
7 Prowornov,Sergej RUS
8 Buwajev,Anton RUS
9 Prawadin,Aleksej RUS
10 Mesenzev,Vasilie RUS
11 Sarancha,Igor RUS
12 Vasiliev,Nikita RUS
13 Leginskie,Vladimir RUS DNF
5. Mjatschkovo Moskau
9.-10.9.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Kosjavin,Artem RUS  21:17.037
2 Petuchov,Andrej RUS 21:18.060
3 Kosjavin,Roman RUS 21:24.568
4 Mesenzev,Vasilie RUS
5 Romanov,Andrej RUS
6 Guba,Ivan RUS
7 Chernev,Maksim RUS
8 Buwajev,Anton RUS
9 Agafonov,Andrej RUS
10 Leginskie,Vladimir RUS
11 Ogulenko,Igor RUS
12 Prowornov,Sergej RUS
13 Aksenov,Juri RUS
schnellste Runde:
A.Kosjavin 02:06.537
1 Kosjavin,Roman RUS 24:40.847
2 Guba,Ivan RUS 24:43.335
3 Petuchov,Andrej RUS 24:44.018
4 Ogulenko,Igor RUS
5 Chernev,Maksim RUS
6 Mesenzev,Vasilie RUS
7 Buwajev,Anton RUS
8 Aksenov,Juri RUS
9 Leginskie,Vladimir RUS
10 Kosjavin,Artem RUS
11 Romanov,Andrej RUS DNF
schnellste Runde:
Romanov 02:01.184
6. Mjatschkovo Moskau
15.-16.9.2006
Rennen 1, 10 RundenRennen 2, 12 Runden
1 Kosjavin,Roman RUS 20:07.781
2 Petuchov,Andrej RUS 20:08.727
3 Mesenzev,Vasilie RUS 20:21.144
4 Chernev,Maksim RUS
5 Lwov,Alexander RUS
6 Guba,Ivan RUS
7 Scharkov,Oleg RUS
8 Aksenov,Juri RUS
9 Kosjavin,Artem RUS DNF
10 Suchov,Anatolie RUS DNF
11 Buwajev,Anton RUS DNF
12 Agafonov,Andrej RUS DNF
schnellste Runde:
Petuchov 01:58.589=112,69km/h
1 Kosjavin,Artem RUS 24:06.081
2 Petuchov,Andrej RUS 24:08.266
3 Kosjavin,Roman RUS 24:09.091
4 Chernev,Maksim RUS
5 Buwajev,Anton RUS
6 Scharkov,Oleg RUS
7 Lwov,Alexander RUS
8 Guba,Ivan RUS
9 Suchov,Anatolie RUS
10 Agafonov,Andrej RUS
11 Aksenov,Juri RUS
12 Mesenzev,Vasilie RUS DNF
schnellste Runde:
Petuchov 01:58.430=112,84km/h