Puru's & Franz Page
Erstellt im Jahr 2008
Disclaimer/Impressum
     
   Familie
   Motorsport
   SAP
   Graitschen
   Links
   eMail
  
Russischer Lada Cup

Quelle

AKG

 
2008
Termine-Dates-сроки
5./6.Juli
Chajka (UKR) (I.)
2./3.August
Bikernieki (LAT) (III.)
30./31.August
Smolensk (III.)
20./21.September
Mjatschkovo (IV.)
25./26.Oktober
Mjatschkovo (V.)
   Endstand:
Kalina Cup
   1. Kalmanowitsch 54
2. Karachev 50
3. Metzhsherjakov 45
4. Aleshin 44
5. Neswankin 29.5
6. Goltsova 29
7. Akinijasov 25.5
8. Mesenzev 23
9. Smirnov 22.5
10. Shapawalov 22
11. Kosjawin A 17
12. Kosjawin R 12
13. Krivoruchko 6
14. Predtechensky 5
15. Kadakov 3
   Lada Rev. Cup
   1. Chernev 22.5
2. Sheshenin 22
3. Owcharenko 19.5
4. Metzhsherjakov 11
5. Nechajev 11
6. Kurotshkin 11
7. Ladygin 4
8. Kosjawin A 3.5
9. Krawtshenko 3
10. Kosjawin R 2
   AKG Cup
   1. Grigorjev 70
2. Pushkarev 68
3. Epov 67
4. Marzenko 62
5. Osin 58
6. Shbara S. 534
7. Katshalkov 52
8. Ponomarev 49
9. Matshikin 49
10. Shevtshenko J. 46
11. Shbara A. 46
12. Zykalov 44
13. Igolkin 40
14. Igolkina 36
15. Tzhshetinin 34
16. Shevtshenko A. 32
17. Reshetnjev 28
18. Lykov 28
19. Martjushov 23
20. Gerasimov 22
21. Kravzov 22
22. Gayduk 21
23. Kokorev 21
24. Pusakova 15
25. Haidukov 13
    
 home    Familie    Motorsport    SAP    Graitschen    Links    eMail    Quantenphysik 
 
NGS Lada Cup 2008
(WAS 2112-37) ,
NGS Lada Kalina Cup 2008 (WAS 11193-37) ,
NGS Lada Revolution Cup 2008 und
AKG Lada Cup Sibirien und Ferner Osten 2008
zurück zur Motorsport Hauptseite   zurück zu Motorsport Russland
 
»2009   »2007   »2006   »2005   »2004   »2003   »2002
(In Klammern Startpositionen)
NGC | Chajka | Riga | Mjatschkovo I | Mjatschkovo II | Mjatschkovo III |
AKG | Krasnojarsk I | Krasnojarsk II | Krasnojarsk III | Krasnojarsk IV | Krasnojarsk V | Krasnojarsk VI | Krasnojarsk VII |
NGC NGS Lada Cup
1. Chajka (UKR) Kiev
5.-6.7.2008
Rennen 1 Lada Kalina Cup, 11 Runden
1 Shapowalov,Viktor RUS
2 Aleshin,Pavel RUS
3 Metzhsherjakov,Vadim RUS
4 Kalmanowitsch,Pavel RUS
5 Karchev,Aleksej RUS
6 Akinijasov,Rustam RUS
7 Neswankin,Vladislav RUS
8 Kadakov,Maksim RUS
9 Smirnov,Cyrill RUS
Rennen 1 Lada Revolution Cup, 11 Runden
1 Ovcharenko,Cyrill RUS
2 Sheshenin,Vladimir RUS
3 Chernev,Maksim RUS
4 Kurotshkin,Jevgenie RUS
5 Metzhsherjakov,Vadim RUS
6 Kosjawin,Artem RUS
7 Nechajev,Vladimir RUS
8 Kosjawin,Roman RUS DNF
Rennen Lada Cup, 19 Runden
1 Tzhmych,Nikolai RUS 29:11,554
2 Pusenko,Sergej RUS 31:39,960
3 Mesenzev,Vasilie RUS 31:43,901
4 Nefedov,Andrej RUS
5 Jarosh,Aleksej UKR
6 Serov,Ruylan UKR
7 Frolov,Ivan RUS
8 Savchenko,Vladimir UKR
9 Golzowa,Natalia RUS
DNS Vodolaga,Vasilie UKR
Rennen 2 Lada Kalina Cup, 14 Runden
1 Shapowalov,Viktor RUS  22:11,095
2 Aleshin,Pavel RUS 22:19,506
3 Kalmanowitsch,Pavel RUS 22:22,362
4 Neswankin,Vladislav RUS
5 Akinijasov,Rustam RUS
6 Karachev,Aleksej RUS
7 Kadakov,Maksim RUS
8 Smirnov,Aleksandr RUS
9 Metzhsherjakov,Vadim RUS DNF
Rennen 2 Lada Revolution Cup, 14 Runden
1 Sheshenin,Vladimir RUS
2 Ovcharenko,Cyrill RUS
3 Metzhsherjakov,Vadim RUS
4 Kosjawin,Artem RUS
5 Chernev,Maksim RUS
6 Nechajev,Vladimir RUS
7 Kosjawin,Roman RUS
8 Kurotshkin,Jevgenie RUS
2. Riga/Bikernieki (LAT)
30.-31.8.2008
Rennen 1 Lada Kalina Cup, 9 Runden
1 Metzhsherjakov,Vadim RUS  15:21.432
2 Aleshin,Pavel RUS 15:24.483
3 Kalmanowitsch,Pavel RUS15:28.844
4 Karachev,Aleksej RUS
5 Akinijasov,Rustam RUS
6 Smirnov,Cyrill RUS
7 Neswankin,Vladislav RUS
8 Mesenzev,Vasilie RUS
9 Golzowa,Natalia RUS
10 Krivoruchko,Alexej RUS
11 Predtechensky,Oleg RUS
schnellste Runde:
Kalmanowitsch 1:40.770 = 130.825 km/h
Rennen 1 Lada Revolution Cup, 9 Runden
1 Ovcharenko,Cyrill RUS  13:21.843
2 Sheshenin,Vladimir RUS 13:25.080
3 Nechajev,Vladimir RUS13:29.462
4 Chernev,Maksim RUS
5 Kurotshkin,Jevgenie RUS
6 Metzhsherjakov,Vadim RUS
7 Kalmanowitsch,Pavel RUS
schnellste Runde:
Sheshenin 1:28.107 = 149.627 km/h
Rennen 2 Lada Kalina Cup, 12 Runden
1 Kalmanowitsch,Pavel RUS20:35.926
2 Smirnov,Cyrill RUS20:48.021
3 Karachev,Aleksej RUS20:50.617
4 Golzowa,Natalia RUS
5 Aleshin,Pavel RUS
6 Mesenzev,Vasilie RUS
7 Metzhsherjakov,Vadim RUS
DNS Akinijasov,Rustam RUS
DNS Krivoruchko,Alexej RUS
DNS Neswankin,Vladislav RUS
DNS Predtechensky,Oleg RUS
schnellste Runde:
Kalmanowitsch 1:28.107 = 149.627 km/h
Rennen 2 Lada Revolution Cup, 9 Runden
1 Sheshenin,Vladimir RUS 13:26.358
2 Ovcharenko,Cyrill RUS 13:28.314
3 Nechajev,Vladimir RUS 13:35.673
4 Chernev,Maksim RUS
5 Metzhsherjakov,Vadim RUS
6 Kurotshkin,Jevgenie RUS
DNS Kalmanowitsch,Pavel RUS
schnellste Runde:
Sheshenin 1:28.128 = 149.592 km/h
3. Mjatschkovo/Moskau
12.-13.9.2008
Lada Kalina Cup, Rennen 1, 10 Runden
1 Metzhsherjakov,Vadim RUS 20:36.373
2 Kalmanowitsch,Pavel RUS 20:38.006
3 Aleshin,Pavel RUS 20:42.861
4 Karachev,Aleksej RUS
5 Akinijasov,Rustam RUS
6 Grusdjev,Aleksej RUS
7 Neswankin,Vladislav RUS
DQ (8) Goltsova,Natalya RUS
9 Predtechensky,Oleg RUS
10 Smirnov,Aleksandr RUS DNF
DNS Krivoruchko,Alexej RUS
schnellste Runde:
Metzhsherjakov 2:01.611
Lada Kalina Cup, Rennen 2, 15 Runden
1 Karachev,Aleksej RUS 30:36.575
2 Neswankin,Vladislav RUS 31:14.762
3 Akinijasov,Rustam RUS 31:21.274
4 Goltsova,Natalya RUS 
5 Smirnov,Aleksandr RUS
6 Kalmanowitsch,Pavel RUS
7 Metzhsherjakov,Vadim RUS
8 Aleshin,Pavel RUS DNF
DNS Grusdjev,Aleksej RUS
DNS Krivoruchko,Alexej RUS
DNS Predtechensky,Oleg RUS
schnellste Runde:
Metzhsherjakov 2:00.000
Lada Revolution Cup, Rennen 1, 10 Runden
1 Sheshenin,Vladimir RUS 17:43.214
2 Ovcharenko,Cyrill RUS 17:44.800
3 Nechajev,Vladimir RUS 17:58.803
4 Chernev,Maksim RUS
5 Bragin,Dmitrie RUS
6 Ladygin,Kirill RUS DNF
DNS Metzhsherjakov,Vadim RUS
schnellste Runde:
Ovcharenko 1:44.764
Lada Revolution Cup, Rennen 2, 15 Runden
1 Sheshenin,Vladimir RUS 26:41.505
2 Ladygin,Kirill RUS 26:44.260
3 Chernev,Maksim RUS 27:22.748
4 Bragin,Dmitrie RUS DNF
5 Ovcharenko,Cyrill RUS DNF
6 Metzhsherjakov,Vadim RUS DNF
7 Nechajev,Vladimir RUS DNF
schnellste Runde:
Sheshenin 1:44.921
4. Mjatschkovo/Moskau
27.-28.9.2008
Lada Kalina Cup
Rennen 1, 10 Runden
1 Kosjawin,Artem RUS 20:45.773
2 Aleshin,Pavel RUS 20:53.657
3 Metzhsherjakov,Vadim RUS 21:05.604
4 Karachev,Aleksej RUS
5 Shapowalov,Viktor RUS
6 Neswankin,Vladislav RUS
7 Akinijasov,Rustam RUS
8 Smirnov,Cyrill RUS
9 Goltsova,Natalya RUS
10 Kalmanowitsch,Pavel RUS
11 Krivoruchko,Alexej RUS
12 Predtechensky,Oleg RUS
schnellste Runde:
Kosjawin 2:02.549
Rennen 2, 15 Runden
1 Kalmanowitsch,Pavel RUS 31:00.711
2 Metzhsherjakov,Vadim RUS 31:02.272
3 Shapowalov,Viktor RUS31:10.070
4 Neswankin,Vladislav RUS
5 Karachev,Aleksej RUS
6 Akinijasov,Rustam RUS
7 Aleshin,Pavel RUS
8 Goltsova,Natalya RUS
9 Krivoruchko,Alexej RUS
10 Kosjawin,Artem RUS
11 Smirnov,Cyrill RUS DNF
DQ Predtechensky,Oleg RUS
schnellste Runde:
Metzhsherjakov 1:59.428
Lada Revolution Cup
Rennen 1, 10 Runden
1 Sheshenin,Vladimir RUS 17:44.240
2 Metzhsherjakov,Vadim RUS 17:47.821
3 Chernev,Maksim RUS 17:52.716
4 Ovcharenko,Cyrill RUS
5 Kurotshkin,Jevgenie RUS
6 Kravtshenko,Artem RUS
7 Kalmanowitsch,Pavel RUS
schnellste Runde:
Sheshenin 1:44.902
Rennen 2, 15 Runden
1 Ovcharenko,Cyrill RUS 26:32.380
2 Kravtshenko,Artem RUS 26:49.604
3 Chernev,Maksim RUS 26:53.177
4 Kurotshkin,Jevgenie RUS
5 Metzhsherjakov,Vadim RUS
6 Kalmanowitsch,Pavel RUS
7 Sheshenin,Vladimir RUS
schnellste Runde:
Sheshenin 1:44.256
5. Mjatschkovo/Moskau
25.-26.10.2008
Lada Kalina Cup
Rennen 1, 10 Runden
1 Mesenzev,Vasilie RUS  20:37.659
2 Metzhsherjakov,Vadim RUS 20:40.603
3 Kosjawin,Roman RUS 20:46.638
4 Aleshin,Pavel RUS
5 Goltsova,Natalya RUS
6 Kosjawin,Artem RUS
7 Kalmanowitsch,Pavel RUS
8 Neswankin,Vladislav RUS
9 Smirnov,Cyrill RUS
10 Akinijasov,Rustam RUS
11 Karachev,Aleksej RUS
schnellste Runde:
Goltsova 2:01.563
Rennen 2, 15 Runden
1 Mesenzev,Vasilie RUS 30:59.676
2 Goltsova,Natalya RUS 31:02.312
3 Kosjawin,Roman RUS 31:04.333
4 Metzhsherjakov,Vadim RUS
5 Aleshin,Pavel RUS
6 Karachev,Aleksej RUS
7 Kalmanowitsch,Pavel RUS
8 Smirnov,Cyrill RUS
9 Akinijasov,Rustam RUS
10 Neswankin,Vladislav RUS
11 Kosjawin,Artem RUS
12 Grusdjev,Aleksej RUS
schnellste Runde:
Mesenzev 2:01.851
Lada Revolution Cup
Rennen 1, 10 Runden
1 Ovcharenko,Cyrill RUS 17:42.898
2 Nechajev,Vladimir RUS 17:44.006
3 Chernev,Maksim RUS 17:54.084
4 Kurotshkin,Jevgenie RUS
5 Metzhsherjakov,Vadim RUS
6 Kravtshenko,Artem RUS
7 Sheshenin,Vladimir RUS
schnellste Runde:
Nechajev 1:44.962
Rennen 2, 15 Runden
1 Metzhsherjakov,Vadim RUS 27:15.427
2 Chernev,Maksim RUS 27:15.588
3 Kurotshkin,Jevgenie RUS 27:18.575
4 Nechajev,Vladimir RUS
5 Ovcharenko,Cyrill RUS DNF
6 Kravtshenko,Artem RUS DNF
DNS Sheshenin,Vladimir RUS
schnellste Runde:
Nechajev 1:44.962
AKG AKG Lada Cup Sibirien Ferner Osten
| Krasnojarsk I | Krasnojarsk II | Krasnojarsk III | Krasnojarsk IV | Krasnojarsk V | Krasnojarsk VI | Krasnojarsk VII |
Winter 1. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
1.3.2008, 0C, Wolkig
Rennen 1
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Melnikov,Jevgenie RUS
4 Ponomarev,Aleksandr RUS
5 Osin,Dmitrie RUS
6 Shbara,Shirad Emil RUS
7 Gerasimov,Oleg RUS
8 Samokin,Igor RUS
9 Igolkin,Valerie RUS
10 Sharypov,Maksim RUS
11 Reshetnjev,Vladislav RUS
12 Kravzov,Bogdan RUS
13 Lykov,Ilja RUS
14 Martjushov,Vjatsheslav RUS
15 Zykalov,Dmitrie RUS
16 Beloborodov,Dmitrie RUS
17 Golowatsh,Andrej RUS
Rennen 2
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Melnikov,Jevgenie RUS
4 Osin,Dmitrie RUS
5 Shbara,Shirad Emil RUS
6 Igolkin,Valerie RUS
7 Reshetnjev,Vladislav RUS
8 Sharypov,Maksim RUS
9 Kravzov,Bogdan RUS
10 Zykalov,Dmitrie RUS
11 Samokin,Igor RUS
12 Lykov,Ilja RUS
13 Beloborodov,Dmitrie RUS
14 Golowatsh,Andrej RUS
15 Gerasimov,Oleg RUS
DNF Martjushov,Vjatsheslav RUS
DNF Ponomarev,Aleksandr RUS
Winter 2. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
5.4.2008, 2000m, 1C, Trüb
Rennen 1
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Osin,Dmitrie RUS
3 Pushkarev,Weniamin RUS
4 Plotnikov,Igor RUS
5 Shevtshenko,Jurie RUS
6 Shbara,Shirad Emil RUS
7 Katshalkov,Denis RUS
8 Reshetnjev,Vladislav RUS
9 Lykov,Ilja RUS
10 Ponomarev,Aleksandr RUS
11 Marzenko,Nikolai RUS
12 Gerasimov,Oleg RUS
13 Kravzov,Bogdan RUS
14 Igolkin,Valerie RUS
15 Zykalov,Dmitrie RUS
16 Martjushov,Vjatsheslav RUS
Rennen 2
1 Plotnikov,Igor RUS
2 Shevtshenko,Jurie RUS
3 Osin,Dmitrie RUS
4 Marzenko,Nikolai RUS
5 Ponomarev,Aleksandr RUS
6 Reshetnjev,Vladislav RUS
7 Katshalkov,Denis RUS
8 Lykov,Ilja RUS
9 Gerasimov,Oleg RUS
10 Zykalov,Dmitrie RUS
11 Igolkin,Valerie RUS
12 Kravzov,Bogdan RUS
13 Martjushov,Vjatsheslav RUS
14 Grigorjev,Sergej RUS
15 Pushkarev,Weniamin RUS
16 Shbara,Shirad Emil RUS
1. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
24.5.2008, 2000m, 8C, Trüb
Rennen 1
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Osin,Dmitrie RUS
3 Pushkarev,Weniamin RUS
4 Shbara,Shirad Emil RUS
5 Shevtshenko,Jurie RUS
6 Epov,Konstantin RUS
7 Reshetnjev,Vladislav RUS
8 Matshikin,Nikolai RUS
9 Igolkin,Valerie RUS
10 Kravzov,Bogdan RUS
11 Igolkina,Xenia RUS
12 Katshalkov,Denis RUS
13 Marzenko,Nikolai RUS
14 Gerasimov,Oleg RUS
15 Kokorjev,Anatolie RUS
16 Lykov,Ilja RUS
17 Ponomarev,Aleksandr RUS
DNS Martjushov,Vjatsheslav RUS
DNS Zykalov,Dmitrie RUS
Rennen 2
1 Epov,Konstantin RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Grigorjev,Sergej RUS
4 Shbara,Shirad Emil RUS
5 Reshetnjev,Vladislav RUS
6 Osin,Dmitrie RUS
7 Katshalkov,Denis RUS
8 Igolkin,Valerie RUS
9 Marzenko,Nikolai RUS
10 Ponomarev,Aleksandr RUS
11 Matshikin,Nikolai RUS
12 Gerasimov,Oleg RUS
13 Igolkina,Xenia RUS
14 Shevtshenko,Jurie RUS
15 Kravzov,Bogdan RUS
16 Lykov,Ilja RUS
17 Kokorjev,Anatolie RUS
DNS Martjushov,Vjatsheslav RUS
DNS Zykalov,Dmitrie RUS
Rennen 3
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Epov,Konstantin RUS
4 Reshetnjev,Vladislav RUS
5 Osin,Dmitrie RUS
6 Marzenko,Nikolai RUS
7 Ponomarev,Aleksandr RUS
8 Matshikin,Nikolai RUS
9 Gerasimov,Oleg RUS
10 Lykov,Ilja RUS
11 Igolkina,Xenia RUS
12 Igolkin,Valerie RUS
13 Kravzov,Bogdan RUS
14 Shevtshenko,Jurie RUS
15 Shbara,Shirad Emil RUS
16 Katshalkov,Denis RUS
DNS Kokorjev,Anatolie RUS
DNS Martjushov,Vjatsheslav RUS
DNS Zykalov,Dmitrie RUS
2. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
20.6.2008, 2000m, 30C, Sonnig
Rennen 1
1 Pushkarev,Weniamin RUS
2 Ponomarev,Aleksandr RUS
3 Epov,Konstantin RUS
4 Shbara,Shirad Emil RUS
5 Osin,Dmitrie RUS
6 Shevtshenko,Jurie RUS
7 Lykov,Ilja RUS
8 Igolkina,Xenia RUS
9 Igolkin,Valerie RUS
10 Shbara,Anton RUS
11 Gayduk,Aleksej RUS
12 Katshalkov,Denis RUS
13 Zykalov,Dmitrie RUS
DQ Grigorjev,Sergej RUS
DQ Kokorjev,Anatolie RUS
DQ Kravzov,Bogdan RUS
DQ Matshikin,Nikolai RUS
Rennen 2
1 Pushkarev,Weniamin RUS
2 Osin,Dmitrie RUS
3 Epov,Konstantin RUS
4 Zykalov,Dmitrie RUS
5 Shevtshenko,Jurie RUS
6 Igolkin,Valerie RUS
7 Shbara,Shirad Emil RUS
8 Ponomarev,Aleksandr RUS
9 Igolkina,Xenia RUS
10 Lykov,Ilja RUS
11 Katshalkov,Denis RUS
12 Gayduk,Aleksej RUS
DNS Shbara,Anton RUS
DQ Grigorjev,Sergej RUS
DQ Kokorjev,Anatolie RUS
DQ Kravzov,Bogdan RUS
DQ Matshikin,Nikolai RUS
Rennen 3
1 Pushkarev,Weniamin RUS
2 Osin,Dmitrie RUS
3 Ponomarev,Aleksandr RUS
4 Epov,Konstantin RUS
5 Shbara,Shirad Emil RUS
6 Zykalov,Dmitrie RUS
7 Katshalkov,Denis RUS
8 Shevtshenko,Jurie RUS
10 Igolkin,Valerie RUS
11 Lykov,Ilja RUS
12 Igolkina,Xenia RUS
13 Shbara,Anton RUS
DNS Gayduk,Aleksej RUS
DNS Matshikin,Nikolai RUS
DQ Grigorjev,Sergej RUS
DQ Kokorjev,Anatolie RUS
DQ Kravzov,Bogdan RUS
3. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
26.7.2008, 2000m, 20C, Sonnig
Rennen 1
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Epov,Konstantin RUS
3 Osin,Dmitrie RUS
4 Marzenko,Nikolai RUS
5 Shbara,Shirad Emil RUS
6 Matshikin,Nikolai RUS
7 Shbara,Anton RUS
8 Shevtshenko,Jurie RUS
9 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
10 Pushkarev,Weniamin RUS
11 Martjushov,Vjatsheslav RUS
12 Zykalov,Dmitrie RUS
13 Igolkina,Xenia RUS
14 Shevtshenko,Aleksej RUS
15 Gayduk,Aleksej RUS
16 Kravzov,Bogdan RUS
17 Kokorjev,Anatolie RUS
DQ Katshalkov,Denis RUS
DQ Ponomarev,Aleksandr RUS
Rennen 2
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Osin,Dmitrie RUS
3 Epov,Konstantin RUS
4 Pushkarev,Weniamin RUS
5 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
6 Shevtshenko,Jurie RUS
7 Martjushov,Vjatsheslav RUS
8 Zykalov,Dmitrie RUS
9 Matshikin,Nikolai RUS
10 Marzenko,Nikolai RUS
11 Shbara,Anton RUS
12 Shbara,Shirad Emil RUS
13 Igolkina,Xenia RUS
14 Shevtshenko,Aleksej RUS
15 Kokorjev,Anatolie RUS
DNS Gayduk,Aleksej RUS
DNS Kravzov,Bogdan RUS
DQ Katshalkov,Denis RUS
DQ Ponomarev,Aleksandr RUS
Rennen 3
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Epov,Konstantin RUS
4 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
5 Marzenko,Nikolai RUS
6 Matshikin,Nikolai RUS
7 Martjushov,Vjatsheslav RUS
8 Zykalov,Dmitrie RUS
9 Shbara,Anton RUS
10 Igolkina,Xenia RUS
11 Osin,Dmitrie RUS
12 Shevtshenko,Jurie RUS
DNS Kokorjev,Anatolie RUS
DNS Shevtshenko,Aleksej RUS
DNS Gayduk,Aleksej RUS
DNS Kravzov,Bogdan RUS
DQ Shbara,Shirad Emil RUS
DQ Katshalkov,Denis RUS
DQ Ponomarev,Aleksandr RUS
4. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
23.8.2008, 2000m, 20C, Sonnig
Rennen 1
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Katshalkov,Denis RUS
3 Marzenko,Nikolai RUS
4 Epov,Konstantin RUS
5 Pushkarev,Weniamin RUS
6 Shbara,Anton RUS
7 Shbara,Shirad Emil RUS
8 Osin,Dmitrie RUS
9 Zykalov,Dmitrie RUS
10 Igolkina,Xenia RUS
11 Ponomarev,Aleksandr RUS
12 Matshikin,Nikolai RUS
13 Gerasimov,Oleg RUS
14 Igolkin,Valerie RUS
15 Reshetnjev,Vladislav RUS
16 Martjushov,Vjatsheslav RUS
17 Kravzov,Bogdan RUS
18 Lykov,Ilja RUS
19 Shevtshenko,Aleksej RUS
DQ Shevtshenko,Jurie RUS
DQ Tzhshetinin,Aleksandr RUS
Rennen 2
1 Marzenko,Nikolai RUS
2 Epov,Konstantin RUS
3 Grigorjev,Sergej RUS
4 Shbara,Shirad Emil RUS
5 Katshalkov,Denis RUS
6 Pushkarev,Weniamin RUS
7 Osin,Dmitrie RUS
8 Shbara,Anton RUS
9 Matshikin,Nikolai RUS
10 Zykalov,Dmitrie RUS
11 Igolkina,Xenia RUS
12 Lykov,Ilja RUS
13 Reshetnjev,Vladislav RUS
14 Igolkin,Valerie RUS
15 Ponomarev,Aleksandr RUS
16 Shevtshenko,Aleksej RUS
17 Gerasimov,Oleg RUS
18 Martjushov,Vjatsheslav RUS
19 Kravzov,Bogdan RUS
DQ Shevtshenko,Jurie RUS
DQ Tzhshetinin,Aleksandr RUS
Rennen 3
1 Epov,Konstantin RUS
2 Marzenko,Nikolai RUS
3 Pushkarev,Weniamin RUS
4 Grigorjev,Sergej RUS
5 Shbara,Shirad Emil RUS
6 Matshikin,Nikolai RUS
7 Zykalov,Dmitrie RUS
8 Osin,Dmitrie RUS
9 Shevtshenko,Aleksej RUS
10 Martjushov,Vjatsheslav RUS
11 Igolkin,Valerie RUS
12 Igolkina,Xenia RUS
13 Gerasimov,Oleg RUS
14 Ponomarev,Aleksandr RUS
15 Reshetnjev,Vladislav RUS
16 Kravzov,Bogdan RUS
17 Lykov,Ilja RUS
18 Shbara,Anton RUS
DQ Katshalkov,Denis RUS
DQ Shevtshenko,Jurie RUS
DQ Tzhshetinin,Aleksandr RUS
5. Krasnoe Kolzo Krasnojarsk
27.9.2008, 2000m
Rennen 1
1 Katshalkov,Denis RUS
2 Pushkarev,Weniamin RUS
3 Grigorjev,Sergej RUS
4 Epov,Konstantin RUS
5 Ponomarev,Aleksandr RUS
6 Shevtshenko,Jurie RUS
7 Marzenko,Nikolai RUS
8 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
9 Igolkina,Xenia RUS
10 Zykalov,Dmitrie RUS
11 Shbara,Anton RUS
12 Shevtshenko,Aleksej RUS
13 Pusakova,Cyrilla RUS
14 Igolkin,Valerie RUS
15 Haidukov,Arten RUS
16 Kravzov,Bogdan RUS
17 Gayduk,Aleksej RUS
18 Lykov,Ilja RUS
DNS Pusyrev,Roman RUS
DNS Reshetnjev,Vladislav RUS
Rennen 2
1 Grigorjev,Sergej RUS
2 Katshalkov,Denis RUS
3 Pushkarev,Weniamin RUS
4 Epov,Konstantin RUS
5 Marzenko,Nikolai RUS
6 Ponomarev,Aleksandr RUS
7 Shbara,Anton RUS
8 Shevtshenko,Jurie RUS
9 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
10 Lykov,Ilja RUS
11 Pusakova,Cyrilla RUS
12 Igolkin,Valerie RUS
13 Haidukov,Arten RUS
14 Shevtshenko,Aleksej RUS
15 Igolkina,Xenia RUS
16 Pusyrev,Roman RUS
17 Kravzov,Bogdan RUS
18 Zykalov,Dmitrie RUS
DNS Reshetnjev,Vladislav RUS
DQ Gayduk,Aleksej RUS
Rennen 3
1 Pushkarev,Weniamin RUS
2 Katshalkov,Denis RUS
3 Grigorjev,Sergej RUS
4 Epov,Konstantin RUS
5 Shbara,Anton RUS
6 Ponomarev,Aleksandr RUS
7 Marzenko,Nikolai RUS
8 Pusakova,Cyrilla RUS
9 Tzhshetinin,Aleksandr RUS
10 Shevtshenko,Jurie RUS
11 Haidukov,Arten RUS
12 Shevtshenko,Aleksej RUS
13 Pusyrev,Roman RUS
14 Igolkin,Valerie RUS
15 Kravzov,Bogdan RUS
16 Igolkina,Xenia RUS
17 Zykalov,Dmitrie RUS
18 Lykov,Ilja RUS
DNS Gayduk,Aleksej RUS
DNS Reshetnjev,Vladislav RUS